logo
P Á N V I Č K A
CVIČENÍ   A   HOMEOPATIE   PRO   ŽENY
| živé pánevní dno | pružná páteř | aktivní hluboký stabilizační systém | správné dýchání | homeopatie |


portret.jpg, 50kB
Věra Váňová
porodní asistentka

KONTAKT:
 
tel.: 606 553 531

e-mail:
vanova.panvicka@gmail.com

Porodnice Plzeň Lochotín

certifikát.jpg, 197kB